En ledande leverantör av värdeskapande teknik med marknadsledande positioner i expansiva nischer

Lagercrantz Group är en värdeskapande teknikgrupp inom B2B som erbjuder egna produkter och produkter från ledande leverantörer. Koncernen består av ett 50-tal företag, som alla fokuserar på mervärde i nischer, d v s att erbjuda specifik teknik till specifika kunder på specifika marknader.

 

 

Aktiekurs

Baserat på rullande 12 månaders resultat .